31/07/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Phê duyệt chương trình quản lý nợ công giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1130/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020.

     Mục tiêu được đặt ra là đảm bảo nhiệm vụ huy động vốn vay để đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội với mức độ chi phí - rủi ro phù hợp; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong từng thời kỳ; phấn đấu đến cuối năm 2022, dư nợ công khoảng 51,4% GDP, nợ Chính phủ khoảng 46,2% GDP, cơ cấu nợ nước ngoài trong tổng nợ công ở mức 40-45%, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn trong nước.
     Đáng chú ý là trong chương trình quản lý nợ công giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020, bên cạnh các nội dung liên quan đến việc vay, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương và hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng theo phương thức tự trả, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu khống chế mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đối với 2 ngân hàng chính sách (trong đó có Ngân hàng Phát triển Việt Nam) tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hàng năm. Mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với 2 ngân hàng chính sách sẽ được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tài chính về hồ sơ đề nghị phát hành của các ngân hàng này theo quy định tại Nghị định số 91/2018/NĐ-CP Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.
     Để thực hiện nội dung nói trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về mức bảo lãnh phát hành trái phiếu cụ thể đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2020 căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP.
     Được biết, ngày 27/7/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, đề nghị cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong năm 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam./.

Ban Cân đối Kế hoạch

 

Tìm theo ngày :