24/07/2020 18:24
Xem với cỡ chữ

Khối Thi đua III - Công đoàn Viên chức Việt Nam sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Bảo Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng đại diện Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ công đoàn chuyên trách của 9 đơn vị trong Khối.
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 đã nêu rõ: hoạt động Công đoàn và phong trào của các đơn vị trong Khối Thi đua III ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị, vì vậy mọi hoạt động phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và nhiệt tình tham gia của đông đảo đoàn viên công đoàn đơn vị trong Khối. Ngay từ đầu năm, Công đoàn Khối Thi đua III đã họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020, phát động và ký giao ước thi đua giữa các Công đoàn thuộc Khối.
Trong 6 tháng đầu năm, các Công đoàn trong Khối tùy theo đặc thù của mình đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, các phong trào thi đua luôn gắn liền với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với phong trào thi đua do đơn vị phát động, cán bộ, đoàn viên các Công đoàn trong Khối tiếp tục triển khai các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”; “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Bảo Trung, chúc mừng những kết quả mà Khối thi đua III đã đạt được trong 6 tháng qua, đặc biệt là những hoạt động thiết thực và hiệu quả của các đơn vị trong Khối. Trong 6 tháng cuối năm 2020, Khối thi đua III tiếp tục gắn kết hơn nữa và phát huy thế mạnh của Khối để đẩy mạnh các hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị./.
Nguyễn Thị Hường, Ảnh: Việt Hải
Tìm theo ngày :