15/05/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Hà Giang ký Hợp đồng tín dụng ODA tài trợ dự án Công trình Thủy điện Mận Thắng

Ngày 15/5/2020, Chi nhánh NHPT Hà Giang đã ký kết Hợp đồng tín dụng cho vay lại vốn nước ngoài (ODA) tài trợ dự án Công trình Thủy điện Mận Thắng với tổng giá trị cam kết là 226 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa 11,5 năm, thời hạn trả nợ gốc 10,1 năm.

     Dự án có công suất 9,5MW, điện lượng bình quân năm (Eo) 34,398 triệu kwh/năm, được xây dựng tại xã Tân Nam, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang - địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, với mục tiêu cung cấp nguồn điện năng hoà vào lưới điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

     Nhận thức rõ lợi ích kinh tế xã hội của dự án, Chi nhánh NHPT Hà Giang đã nỗ lực phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Nam và các bên liên quan hoàn thành báo cáo thẩm định, báo cáo NHPT Việt Nam chấp thuận cho vay lại vốn nước ngoài để đẩu tư dự án với số vốn cho vay tối đa từ nguồn vốn Chương trình tiết kiệm năng lượng (vốn JICA) 64,5 tỷ đồng và nguồn vốn Hạn mức tín dụng chống biến đổi khí hậu (vốn EIB) 161,5 tỷ đồng.
     Ông Hoàng Trọng Nam - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Nam, phát biểu cảm ơn sự ủng hộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và trực tiếp là Chi nhánh NHPT Hà Giang tài trợ vốn cho dự án; Công ty cam kết sẽ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, sớm đưa dự án phát điện thương mại vào Quý IV/2020.

Nguyễn Nguyên Hồng

Tìm theo ngày :